Sídlo spoločnosti

JAVA NÁBYTOK s.r.o.

Priemyselná 1

Michalovce 071 01

IČO: 44 182 325

DIČ: 2022654007

IČ DPH: SK2022654007

JAVA NÁBYTOK s.r.o.

Priemyselná 1

Michalovce 071 01