O firme

Firma JaVa nábytok podniká od 6.3.1996 v oblasti priemyselnej výroby. Predmetom činnosti je výroba nábytku na mieru (na objednávku) vrátane komplexných služieb spojených s jeho dovozom a montážou priamo na mieste podľa špeciálnych požiadaviek zákazníkov. V ponuke prevláda výroba skríň a skriňových zostav, stolov a iných nábytkových dielov. Rozšírením ponuky o technické vybavenie kuchýň, kompletnú montáž a dovoz do bytu  ako aj o výrobu stolárskych výrobkov sa zvýšila komplexnosť ponuky. Veľká pozornosť je venovaná sledovaniu a aplikácii nových výrobných technológii a zariadení s cieľom dosahovať permanentný rast kvality, inovácie a objemu produkcie.

Projekt podporený z Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce

 

Krédo firmy:
"Kvalitný nábytok - spokojný zákazník."